Tel: (66) 2690-7008          Email: info@joytotheworld.co.th

ทัวร์แคนาดา อเมริกาโตรอนโต ไนแอการ่า นิวยอร์ก แอตแลนด์ติก ซิตี้ วอชิงตัน ดี.ซี. 11 วัน 7 คืนโดยสายการบิน เอทิฮัท แอร์เวย์ (ทัวร์ YYZ-EY001)

โตรอนโต – ขึ้นหอคอย CN – ล่องเรือน้ำตกไนแอการ่า – OUTLET -บิงแฮมตัน – OUTLET – นิวยอร์ก – ขึ้นเอ็มไพร์สเตท – ไทม์ สแควร์ – อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ – แอตแลนด์ติก ซิตี้ – ฟิลาเดลเฟีย – ระฆังแห่งอิสรภาพ – ดี.ซี.– สถาบันสมิธโซเนียน
กำหนดการเดินทาง 12-22 ก.ย.2559

ทัวร์แคนาดา อเมริกาโตรอนโต ไนแอการ่า นิวยอร์ก แอตแลนด์ติก ซิตี้ วอชิงตัน ดี.ซี. 11 วัน 7 คืน โดยสายการบิน เอทิฮัท แอร์เวย์ (EY)(ทัวร์ YYZ-EY002)

ตรอนโต – ขึ้นหอคอย CN – ล่องเรือน้ำตกไนแอการ่า – OUTLET – บิงแฮมตัน -OUTLET – นิวยอร์ก - ขึ้นเอ็มไพร์สเตท – ไทม์ สแควร์ - อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ – แอตแลนด์ติก ซิตี้ - ฟิลาเดลเฟีย – ระฆังแห่งอิสรภาพ – ดี.ซี.- สถาบันสมิธโซเนียน
กำหนดการเดินทาง 3-13, 17-27, 21-31 ต.ค. / 31 ต.ค.-10 พ.ย. 2559