Tel: (66) 2690-7008          Email: info@joytotheworld.co.th

ทัวร์จีน เที่ยวจีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ถนนเฉียนเหมิน บุฟเฟต์โกลเด้นจากัว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย TG
• เที่ยวกำแพงเมืองจีน.. 1ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก • ชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของ......พระราชวังกู้กง • สักการะสิ่งศักดืสิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองปักกิ่ง...ที่ หอฟ้าเทียนถาน • ช้อปปิ้งสุดมันส์... ถนนโบราณเฉียนเหมิน ถนนหวังฟู่จิ่งและ ตลาดรัสเซีย • พิเศษ....ชมโชว์สุดอลังการ ...กายกรรมปักกิ่ง • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว.....จำนวน 4 คืนเต็ม • เมนูพิเศษ อาหารกวางตุ้ง, สุกี้มองโก+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด, เป็ดปักกิ่ง 
คุ้มสุดสุด!! อาหารมื้อพิเศษ GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว ท่านจะได้ชิมอาหารกว่า 200 ชนิด มูลค่า 970 บาท ** อิ่มจุใจ เติมได้ไม่อั้น ทานก่อนรอบ 20.00 น.**
กำหนดเดินทาง
วันที่ 15-19 มิ.ย.59
วันที่ 06-10/13-17/27-31 ก.ค.59
วันที่ 16-20 ก.ค.59 ( วัดหยุดอาสาฬบูชา) 

     
   
     
ประเทศ : จีน
เมือง : ปักกิ่ง
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
ราคา(เริ่มที่) : 26,900.-
รหัสทัวร์ : TG (PEK-TG09)
   
 

ทัวร์จีน เที่ยวจีน SUPER คุ้ม ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง 5 วัน3 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า CA
• เที่ยว..กำแพงเมืองจีน.. 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก • ชม..พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง...ฟังเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจีนในยุคราชวงศ์หมิง • ชมความงดงามของพระราชวังกู้กง…พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี • ช้อปปิ้งสุดมันส์...ถนนหวังฟู่จิ่ง THE PLACE และ ตลาดรัสเซีย • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว จำนวน 3 คืนเต็ม
พิเศษ!! รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น+ ทิปคนขับรถแล้ว
กำหนดการเดินทาง
วันที่ 01-05/16-20/23-27// 30 มิ.ย.-04 ก.ค.59
วันที่ 15-19/ 21-25/ 28 ก.ค.-01 ส.ค.59 (วันหยุดอาสาฬหบูชา)
วันที่ 21-25/ 28 ก.ค.-01 ส.ค.59
วันที่ 04-08/11-15/18-22/25-29 ส.ค.59 (วันแม่แห่งชาติ)
วันที่ 04-08/18-22/25-29 ส.ค.59
วันที่ 01-05/08-12/15-19/22-26 ก.ย.59

     
   
     
ประเทศ : จีน
เมือง : ปักกิ่ง
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ราคา(เริ่มที่) : 19,900.-
รหัสทัวร์ : CA (PEK-CA36)