Tel: (66) 2690-7008          Email: info@joytotheworld.co.th

Beijing Program CA

ทัวร์จีน เที่ยวจีน SUPER คุ้ม ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง 5 วัน3 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า CA (PEK-CA36)
• เที่ยว..กำแพงเมืองจีน.. 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก • ชม..พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง...ฟังเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจีนในยุคราชวงศ์หมิง • ชมความงดงามของพระราชวังกู้กง…พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี • ช้อปปิ้งสุดมันส์...ถนนหวังฟู่จิ่ง THE PLACE และ ตลาดรัสเซีย • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว จำนวน 3 คืนเต็ม

พิเศษ!! รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น+ ทิปคนขับรถแล้ว
กำหนดการเดินทาง
วันที่ 01-05/16-20/23-27// 30 มิ.ย.-04 ก.ค.59
วันที่ 15-19/ 21-25/ 28 ก.ค.-01 ส.ค.59 (วันหยุดอาสาฬหบูชา)
วันที่ 21-25/ 28 ก.ค.-01 ส.ค.59
วันที่ 04-08/11-15/18-22/25-29 ส.ค.59 (วันแม่แห่งชาติ)
วันที่ 04-08/18-22/25-29 ส.ค.59
วันที่ 01-05/08-12/15-19/22-26 ก.ย.59

กำหนดการเดินทาง
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) สถานะที่นั่ง สถานะ
2016-06-01 5 วัน G1PEKCA16060200 CA 19,900 ว่าง จองด่วน
2016-06-16 5 วัน G1PEKCA16061700 CA 19,900 ว่าง จองด่วน
2016-06-23 5 วัน G1PEKCA16062400 CA 19,900 ว่าง จองด่วน
2016-06-30 5 วัน G1PEKCA16070100 CA 19,900 ว่าง จองด่วน
2016-07-15 5 วัน G1PEKCA16071600 CA 20,900 ว่าง จองด่วน
2016-07-21 5 วัน G1PEKCA16072200 CA 19,900 ว่าง จองด่วน
2016-07-28 5 วัน G1PEKCA16072900 CA 19,900 ว่าง จองด่วน
2016-08-04 5 วัน G1PEKCA16080500 CA 19,900 ว่าง จองด่วน
2016-08-11 5 วัน G1PEKCA16081200 CA 20,900 ว่าง จองด่วน
2016-08-18 5 วัน G1PEKCA16081900 CA 19,900 ว่าง จองด่วน
2016-08-25 5 วัน G1PEKCA16082600 CA 19,900 ว่าง จองด่วน
2016-09-01 5 วัน G1PEKCA16090200 CA 19,900 ว่าง จองด่วน
2016-09-08 5 วัน G1PEKCA16090900 CA 19,900 ว่าง จองด่วน
2016-09-15 5 วัน G1PEKCA16091600 CA 19,900 ว่าง จองด่วน
2016-09-22 5 วัน G1PEKCA16092300 CA 19,900 ว่าง จองด่วน

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ 

BOOKING TOUR FORM