Tel: (66) 2690-7008          Email: info@joytotheworld.co.th

Chengdu 3U Featured

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว(ไม่รวมรถเหมา) หวงหลง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินเสฉวนแอร์ไลน์ 3U (CTU-3U01)
• สัมผัสหุบเขาที่ยังคงความงามตามธรรมชาติไว้ที่ อุทยานแห่งชาติ “หวงหลง” • มรดกโลก...อุทยานสวรรค์จิ่วจ้ายโกว ดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิตประดุจดั่งแดนสวรรค์ • พร้อมชม โชว์ทิเบต ที่แสดงถึงวัฒนธรรมสมัยก่อน • ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า...สัตว์สงวนหายากถือกำเนิดในมณฑลเสฉวน • ลิ้มรสอาหารสมุนไพร เพื่อสุขภาพ ***ใช้วีซ่าหน้าด่าน Visa on arrival***
กำหนดการเดินทาง
วันที่ 27 พ.ค. – 01 มิ.ย. 59
วันที่ 09-14/ 18-23/ 24-29 มิ.ย. 59
วันที่ 30 มิ.ย. – 05 ก.ค. 59

 

     
   
     
ประเทศ : จีน
เมือง : เฉินตู
ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
ราคา(เริ่มที่) : 19,900.-
รหัสทัวร์ : 3U (CTU-3U01)
   

 

ทัวร์จีน เที่ยวเฉินตู จิ่วจ้ายโกว *ไม่รวมรถเหมาในอุทยานจิ่วจ้ายโกว* หวงหลง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย TG (CTU-TG16)
• สัมผัสหุบเขาที่ยังคงความงามตามธรรมชาติไว้ที่ อุทยานแห่งชาติ “หวงหลง” • มรดกโลก....อุทยานสวรรค์จิ่วจ้ายโกว ดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิตประดุจดั่งแดนสวรรค์ • พร้อมชม โชว์ธิเบต ที่แสดงถึงวัฒนธรรมสมัยก่อน • เฉินตู...ศาลเจ้าสามก๊ก ช้อปปิ้งถนนคนเดินจิ่งหลี ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก • ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า...สัตว์สงวนหายากถือกำเนิดในมณฑลเสฉวน • ลิ้มรสอาหารสมุนไพร เพื่อสุขภาพ
กำหนดการเดินทาง
วันที่ 19-24 ก.ค. 59
วันที่ 09-14/ 23-28 ส.ค. 59

     
   
     
ประเทศ : จีน
เมือง : เฉินตู
ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
ราคา(เริ่มที่) : 31,900.-
รหัสทัวร์ : TG (CTU-TG16)