Tel: (66) 2690-7008          Email: info@joytotheworld.co.th

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงเชียงใหม่ ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า CA
• เที่ยวกำแพงเมืองจีน.. หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก • ชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง...ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจีนในยุคราชวงศ์หมิง • ชมความงดงามของพระราชวังกู้กง…พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี • ช้อปปิ้งสุดมันส์...ถนนหวังฟู่จิ่งและ ตลาดรัสเซีย • พิเศษ..ชมโชว์สุดอลังการ...กายกรรมปักกิ่ง
ราคานี้รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถแล้ว
กำหนดการเดินทาง
วันที่ 23-27 ก.ค. 59
วันที่ 27-31 ส.ค. 59

 
     
ประเทศ : จีน
เมือง : Chiangmai-Beijing
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ราคา(เริ่มที่) : 19,900.-
รหัสทัวร์ : CA (CNX-CA05)