Tel: (66) 2690-7008          Email: info@joytotheworld.co.th

Chiangmai-Changsha 5 day

เที่ยวจีน บินตรงเชียงใหม่ ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย โชว์จิ้งจอกขาว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (CNX-FD02)
• ชมความงามประตูสวรรค์ เขาเทียนเหมินซาน • ชม เขาอวตาร ซึ่งถูกนำเอามาเป็นฉากของภาพยนตร์ • ชม ความงามของยอดเขา ที่เรียงตัวสวยงามเหมือนดังภาพวาด ที่ภาพเขียน 10 ลี้ • ชม เกาะส้ม...สวนสาธารณะกลางแม่น้ำใจกลางนครฉางซาสั • มผัสบรรยากาศเมืองโบราณฟ่งหวง • ประทับใจกับ โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว...ความรักของนางพญาจิ้งจอกขาวที่มีต่อชายผู้เป็นที่รัก ไม่รวมอาหารบนเครื่อง
กำหนดการเดินทาง
วันที่ 08-12 ธ.ค. 59

กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) สถานะที่นั่ง สถานะ
2016-12-08 5 วัน CNCSXFD16120800 FD 18,900 ว่าง จองด่วน

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ 

BOOKING TOUR FORM