Tel: (66) 2690-7008          Email: info@joytotheworld.co.th

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงนานกิง หวงซาน ถุนซี 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต XW (NKG-XW05)
• นานกิง... เมืองแห่งประวัติศาสตร์ของจีน • หวงซาน...ชมมรดกโลกทางธรรมชาติ เสน่ห์แห่งขุนเขา (พักบนเขา 1 คืน) • พิเศษ...บริการอาหารร้อนบนเครื่อง
ขอขอบคุณรูปภาพจาก สมุทรโคจร

 
     
ประเทศ : จีน
เมือง : Nanjing, เขาหวงซาน
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
ราคา(เริ่มที่)23,900.-
รหัสทัวร์ : XW (NKG-XW05)
    

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง หังโจว หวงซาน จิ่วหัวซาน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า CA (HGH-CA07)
• หังโจว…….ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบซีหู • จิ่วหัวซาน..... 1 ใน 4 ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาของจีน • ถุนซี ….. เที่ยวชมถนนโบราณเหล่าเจีย ..ขอขอบคุณรูปภาพจาก สมุทรโคจร

 

 
     
ประเทศ : จีน
เมือง : เขาหวงซาน
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
ราคา(เริ่มที่) : 26,900.-
รหัสทัวร์ : CA (HGH-CA07)
    

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงนานกิง หวงซาน 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต XW (NKG-XW06)
• นานกิง... เมืองแห่งประวัติศาสตร์ของจีน • หวงซาน...ชมมรดกโลกทางธรรมชาติ เสน่ห์แห่งขุนเขา • ถุนซี...ชมมรดกทางวัฒนธรรม ณ หมู่บ้านโบราณเฉินข่านปากว้าชุน • พิเศษ...บริการอาหารร้อนบนเครื่อง

 
   
     
ประเทศ : จีน
เมือง : Nanjing, เขาหวงซาน
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
ราคา(เริ่มที่) : 18,900.-
รหัสทัวร์ : XW (NKG-XW06)