Tel: (66) 2690-7008          Email: info@joytotheworld.co.th

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงนานกิง หวงซาน ถุนซี 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต XW (NKG-XW05)
• นานกิง... เมืองแห่งประวัติศาสตร์ของจีน • หวงซาน...ชมมรดกโลกทางธรรมชาติ เสน่ห์แห่งขุนเขา (พักบนเขา 1 คืน) • พิเศษ...บริการอาหารร้อนบนเครื่อง
ขอขอบคุณรูปภาพจาก สมุทรโคจร

     
   
     
ประเทศ : จีน
เมือง : Nanjing, เขาหวงซาน
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
ราคา(เริ่มที่) : 23,900.-
รหัสทัวร์ : (NKG-XW05)
      
 

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงนานกิง หวงซาน 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต XW (NKG-XW06)
• นานกิง... เมืองแห่งประวัติศาสตร์ของจีน • หวงซาน...ชมมรดกโลกทางธรรมชาติ เสน่ห์แห่งขุนเขา • ถุนซี...ชมมรดกทางวัฒนธรรม ณ หมู่บ้านโบราณเฉินข่านปากว้าชุน • พิเศษ...บริการอาหารร้อนบนเครื่อง

 

 
     
ประเทศ : จีน
เมือง : Nanjing, เขาหวงซาน
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
ราคา(เริ่มที่) : 18,900.-
รหัสทัวร์ : (NKG-XW06)
     

 

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงนานกิง เซี่ยงไฮ้ Disneyland 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต XW (NKG-XW09)
• ซูโจว.. จัตุรัสหยวนหยง • หังโจว..ล่องทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) • อู๋ซี..พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ(รวมรถราง)+วังกบิลพัสดุ์จำลอง • เซี่ยงไฮ้.. สวน Disneyland (ร่วมค่าเข้า พร้อมรถไฟไปกลับ) ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ชมหาดไว่ทาน • เมนูพิเศษ...ซี่โครงหมูอู๋ซี, เสี่ยวหลงเปา, ไก่ขอทาน, หมูพันปี • พิเศษสุด.. บริการอาหารร้อนบนเครื่อง ไป-กลับ

     
   
     
ประเทศ : จีน
เมือง : Nanjing, เซี่ยงไฮ้
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
ราคา(เริ่มที่) : 17,900.-
รหัสทัวร์ : (NKG-XW09)