Tel: (66) 2690-7008          Email: info@joytotheworld.co.th

TREASURE IN SHANGHAI 5D4N BY XW

 

สัมผัสความยิ่งใหญ่ของมหานครเซี่ยงไฮ้ จากชั้น 118 ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ นมัสการพระใหญ่หลิงซาน พระพุทธรูปปางห้ามญาติสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในจีน ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจียว เสน่ห์แห่งสายน้ำไข่มุกใต้แยงซีเกียง ชมกำแพงเมืองโบราณนานกิง อดีตความยิ่งใหญ่และรุ่งโรจน์แห่งราชวงศ์หมิง ช้อปปิ้งจุใจตลาดก๊อปปี้เถาเป่า ถนนนานกิง และตลาดเก่าเฉินหวังเมี่ยว

 

เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา-ไก่แดง-ซี่โครงหมูอูซี-ขาหมูซูโจว

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงหังโจว ผู่โถวซาน อู๋ซี ซูโจว เซี่ยงไฮ้ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า CA (HGH-CA05)
ทัวร์จีน เที่ยวจีน • เต็มอิ่มจุใจไหว้พระ เกาะผู่โถวซาน พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ วัดฉงหยวน • เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ล่องเรือทะเลสาบซีหู ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย • ตื่นเต้นเร้าใจกับสุดยอดโชว์กายกรรม ... กายกรรม ERA • พิเศษสุดๆ ... บุฟเฟต์ซีฟู้ด GOLDEN JAGUAR

 
   
     
ประเทศ : จีน
เมือง : เซี่ยงไฮ้
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
ราคา(เริ่มที่) : 23,900.-
รหัสทัวร์ : (HGH-CA05)
      
 

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงนานกิง เซี่ยงไฮ้ Disneyland 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต XW (NKG-XW09)
• ซูโจว.. จัตุรัสหยวนหยง • หังโจว..ล่องทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) • อู๋ซี..พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ(รวมรถราง)+วังกบิลพัสดุ์จำลอง • เซี่ยงไฮ้.. สวน Disneyland (ร่วมค่าเข้า พร้อมรถไฟไปกลับ) ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ชมหาดไว่ทาน • เมนูพิเศษ...ซี่โครงหมูอู๋ซี, เสี่ยวหลงเปา, ไก่ขอทาน, หมูพันปี • พิเศษสุด.. บริการอาหารร้อนบนเครื่อง ไป-กลับ

     
   
     
ประเทศ : จีน
เมือง : Nanjing, เซี่ยงไฮ้
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
ราคา(เริ่มที่) : 17,900.-
รหัสทัวร์ : (NKG-XW09)