Tel: (66) 2690-7008          Email: info@joytotheworld.co.th

Shanghai NKG-XW09

เที่ยวจีน บินตรงนานกิง เซี่ยงไฮ้ Disneyland 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต XW (NKG-XW09)
• ซูโจว.. จัตุรัสหยวนหยง • หังโจว..ล่องทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) • อู๋ซี..พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ(รวมรถราง)+วังกบิลพัสดุ์จำลอง • เซี่ยงไฮ้.. สวน Disneyland (ร่วมค่าเข้า พร้อมรถไฟไปกลับ) ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ชมหาดไว่ทาน • เมนูพิเศษ...ซี่โครงหมูอู๋ซี, เสี่ยวหลงเปา, ไก่ขอทาน, หมูพันปี • พิเศษสุด.. บริการอาหารร้อนบนเครื่อง ไป-กลับ

กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) สถานะที่นั่ง สถานะ
2016-06-17 5 วัน G1NKGXW160617A2 XW 17,900 ว่าง จองด่วน
2016-06-24 5 วัน G1NKGXW160624A2 XW 17,900 ว่าง จองด่วน
2016-07-01 5 วัน G1NKGXW160701A2 XW 17,900 ว่าง จองด่วน
2016-07-08 5 วัน G1NKGXW160708A2 XW 17,900 ว่าง จองด่วน
2016-07-15 5 วัน G1NKGXW160715A2 XW 17,900 ว่าง จองด่วน
2016-07-22 5 วัน G1NKGXW160722A2 XW 17,900 ว่าง จองด่วน
2016-07-29 5 วัน G1NKGXW160729A2 XW 17,900 ว่าง จองด่วน
2016-08-05 5 วัน G1NKGXW160805A2 XW 17,900 ว่าง จองด่วน
2016-08-19 5 วัน G1NKGXW160819A2 XW 17,900 ว่าง จองด่วน
2016-08-26 5 วัน G1NKGXW160826A2 XW 17,900 ว่าง จองด่วน
2016-09-02 5 วัน G1NKGXW160902A2 XW 17,900 ว่าง จองด่วน
2016-09-09 5 วัน G1NKGXW160909A2 XW 17,900 ว่าง ติดต่อเรา
2016-09-23 5 วัน G1NKGXW160923A2 XW 17,900 ว่าง จองด่วน
2016-10-07 5 วัน G1NKGXW161007A2 XW 17,900 ว่าง จองด่วน
2016-10-14 5 วัน G1NKGXW161014A2 XW 17,900 ว่าง จองด่วน
2016-10-21 5 วัน G1NKGXW161021A2 XW 19,900 ว่าง จองด่วน

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ 

BOOKING TOUR FORM