Tel: (66) 2690-7008          Email: info@joytotheworld.co.th

Zhangjiajie CSX-FD01

เที่ยวจีน บินตรงฉางซา จางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (CSX-FD01)
• ชมความงามประตูสวรรค์ เขาเทียนเหมินซาน • ชม เขาอวตาร ซึ่งถูกนำเอามาเป็นฉากของภาพยนตร์ • ชม ความงามของยอดเขา ที่เรียงตัวสวยงามเหมือนดังภาพวาด ที่ภาพเขียน 10 ลี้
ไม่รวมอาหารบนเครื่อง
กำหนดการเดินทาง
วันที่ 02-05 /09-12/ 16-19 มิ.ย. 59
วันที่ 25-28 ส.ค. 59
วันที่ 01-04/ 08-11/ 15-18/ 22-25 ก.ย. 59
วันที่ 13-16/ 27-30 ต.ค. 59
วันที่ 03-06/ 10-13/ 17-20/ 24-27 พ.ย. 59
วันที่ 02-05/ 09-12/ 15-18/ 22-25 ธ.ค. 59

***ใช้วีซ่าหน้าด่าน Visa on arrival***

กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) สถานะที่นั่ง สถานะ
2016-06-02 4 วัน G1CSXFD16060200 FD 15,900 ว่าง จองด่วน
2016-06-09 4 วัน G1CSXFD16060900 FD 15,900 ว่าง จองด่วน
2016-06-16 4 วัน G1CSXFD16061600 FD 15,900 ว่าง จองด่วน
2016-08-25 4 วัน G1CSXFD16082500 FD 15,900 ว่าง จองด่วน
2016-09-01 4 วัน G1CSXFD16090100 FD 15,900 ว่าง จองด่วน
2016-09-08 4 วัน G1CSXFD16090800 FD 15,900 ว่าง จองด่วน
2016-09-15 4 วัน G1CSXFD16091500 FD 15,900 ว่าง จองด่วน
2016-09-22 4 วัน G1CSXFD16092200 FD 15,900 ว่าง จองด่วน
2016-10-13 4 วัน G1CSXFD16101300 FD 15,900 ว่าง จองด่วน
2016-10-27 4 วัน G1CSXFD16102700 FD 15,900 ว่าง จองด่วน
2016-11-03 4 วัน G1CSXFD16110300 FD 15,900 ว่าง จองด่วน
2016-11-10 4 วัน G1CSXFD16111000 FD 15,900 ว่าง จองด่วน
2016-11-17 4 วัน G1CSXFD16111700 FD 15,900 ว่าง จองด่วน
2016-11-24 4 วัน G1CSXFD16112400 FD 15,900 ว่าง จองด่วน
2016-12-02 4 วัน G1CSXFD16120200 FD 15,900 ว่าง จองด่วน
2016-12-09 4 วัน G1CSXFD16120900 FD 15,900 ว่าง จองด่วน
2016-12-15 4 วัน G1CSXFD16121500 FD 15,900 ว่าง จองด่วน
2016-12-22 4 วัน G1CSXFD16122200 FD 15,900 ว่าง จองด่วน

 

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ 

BOOKING TOUR FORM