Tel: (66) 2690-7008          Email: info@joytotheworld.co.th

ทัวร์อาบูดาบี ฝรั่งเศส (ดูไบ – ปารีส – ลุ่มแม่น้ำลัวร์) 8 วัน 5 คืนโดยสายการบินเอทิฮัด (EY)(ทัวร์ CDG-EY001)

ทัวร์ 2 ทวีป... ชมเมืองดูไบ ดินแดนแห่งความมหัศจรรย์ เพราะจากเดิมที่เป็นดินแดนทะเลทรายอันแห้งแล้ง ก็ถูกปรับเปลี่ยนกลายมาเป็นดินแดนแห่งความมั่งคั่ง นำท่านขึ้นเบิร์จคาลิฟา” Burj Khalifa ตึกที่สูงที่สุดในโลก ชมเมืองอาบูดาบี เมืองที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวรรค์แห่งทะเลทราย จนได้รับสมญานามว่าเป็น Garden of Gulf และ นำท่านบินลัดฟ้าสู่ปารีส เยือนเมืองตูร์ (Tours) เมืองประวัติศาสตร์แห่งลุ่มแม่น้ำลัวร์ (Loire) เข้าชมความงามของปราสาทเชอนงโซ (Château de Chenonceau) ที่แสดงความยิ่งใหญ่ในลุ่มแม่น้ำลัวร์ เต็มอิ่มกับปารีส (Paris) เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก ถ่ายรูปสวยๆกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่น้ำแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) แวะช้อปปิ้ง Chic Outlet La Vallee Village อิสระช้อปปิ้งสุดมันส์ 2 วันเต็ม!!! ทั้งร้านค้าปลอดภาษี และ ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
กำหนดการเดินทาง 4-11, 18-25 ก.ย.2559

ทัวร์ดูไบ อาบูดาบี 5 วัน 3 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) (ทัวร์DXB-EK003)

ชมเมืองอาบูดาบี เมืองที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวรรค์แห่งทะเลทราย จนได้รับสมญานามว่าเป็น Garden of Gulf ชม ความยิ่งใหญ่ของสุเหร่าหินอ่อนสีขาว Grand Mosque ชมการแสดง “น้ำแห่งดูไบ” เป็นน้ำพุเต้นระบำที่สวยงามวิจิตร ตระการตา นั่งเรือ Abra Ride สัมผัสมนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรม ที่ผสมผสานกันระหว่างอาหรับดั้งเดิมและความทันสมัย ในแบบตะวันตก ผ่านวิถีชีวิตสองฝั่งน้ำของแม่น้ำCreek ในเมืองอันมั่งคั่ง สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่กับ Sand Dune สนุกสนานกับการนั่งรถตะลุยทะเลทรายและการขี่อูฐ ดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดโรแมนติกของพระอาทิตย์ตกดิน และมื้อค่ำสุดพิเศษแบบบาร์บิคิวอาหรับ พิเศษ นำท่านขึ้นเบิร์จคาลิฟา” Burj Khalifa ตึกที่สูงที่สุดในโลก
กำหนดการเดินทาง 12-16 ส.ค.,16-20 ก.ย.,30 ก.ย. – 4 ต.ค.2559 / 7-11 ,21-25,22 – 26 ต.ค.,18-22 พ.ย.,2-6,9-13 ธ.ค. 2559