Tel: (66) 2690-7008          Email: info@joytotheworld.co.th

Germany-Poland-Slovak-Austria

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปเยอรมนี[แฟรงค์เฟิร์ต] เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)(ทัวร์FRA-EK003)
บินสู่แฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี เดินเล่นเมือง ไลป์ซิก (Leipzig) ที่ชาวเยอรมันยังเคยยกย่องเป็น “ปารีสน้อย” เข้าชมความงามของพระราชวังซองส์ซูซี เป็นอดีตพระราชวังฤดูร้อนของพระเจ้าฟรีดริชที่ 2 แห่งปรัสเซีย ชม อนุสรณ์สถานกำแพงเบอร์ลิน ที่แยกเยอรมันออกเป็นสองฝ่ายในสมัยสงครามโลกครั้งที่2 ชมความงามของเมืองเดรสเดน (Dresden) ที่ได้รับสมญานามว่าเป็น “ฟลอเร้นซ์แห่งแม่น้ำเอลเบ้” เยือนเมืองวรอตสวัฟ (Wroclaw) เมืองที่เรียกได้ว่า Colorful city ตื่นตากับเหมืองเกลือเวียลีซก้า (Wieliczka Salt Mine) เหมืองเกลือที่เก่าแก่ที่สุดของโปแลนด์และมหัศจรรย์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ย้อนอดีตสู่ค่ายกักกันเอาซ์วิทช์(Auschwitz concentration camps) เป็นค่ายกักกันและค่ายมรณะที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาค่ายกักกันของนาซี
กำหนดการเดินทาง 10-18 ส.ค. 2559

กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) สถานะที่นั่ง สถานะ
2016-06-01 8 วัน G3FRAEK16060100 EK 55,900 ว่าง จองด่วน
2016-06-09 8 วัน G3FRAEK16060900 EK 55,900 ว่าง จองด่วน
2016-06-16 8 วัน G3FRAEK16061600 EK 55,900 ว่าง จองด่วน
2016-07-07 8 วัน G3FRAEK16070700 EK 55,900 ว่าง จองด่วน
2016-07-12 8 วัน G3FRAEK16071200 EK 55,900 ว่าง จองด่วน
2016-07-19 8 วัน G3FRAEK16071900 EK 55,900 ว่าง จองด่วน
2016-08-04 8 วัน G3FRAEK16080400 EK 55,900 ว่าง ติดต่อเรา
2016-08-25 8 วัน G3FRAEK16082500 EK 55,900 ว่าง จองด่วน

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ 

BOOKING TOUR FORM