Tel: (66) 2690-7008          Email: info@joytotheworld.co.th

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป อิตาลี (เวนิส) สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ EK (ทัวร์ VCE-EK003)
เดินเล่นบนเกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก มีสมญานามว่าเป็น \"ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก\" เยือนเมืองเวโรน่า (Verona) เมืองที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ช้อปปิ้งสนุกๆที่เมืองมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก ชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ ขึ้นรถไฟชมวิวอันสุดสวยงามจนถึงสถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป (Top of Europe) พักกรุงเบิร์น (Bern) ซึ่งได้ถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลก ถ่ายรูปสวยๆกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี อิสระเต็มอิ่มที่เมืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอร์ท เนื่องจากเป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศ เดินเล่นเมืองสมญานามว่า“ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” (Pearls of the Swiss Riviera) กับเมืองเวเว่ย์ (Vevey)
กำหนดการเดินทาง วันที่ 8-15 มิ.ย., 13-20 ก.ค.,10-17,17-24 ส.ค.2559

 
     
ประเทศ : ยุโรป, Italy-Switzerland
เมือง : Italy-Switzerland, Italy - Switzerland
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
ราคา(เริ่มที่) : 69,900.-
รหัสทัวร์ : VCE-EK003