Tel: (66) 2690-7008          Email: info@joytotheworld.co.th

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปอิตาลี (โรม) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)(ทัวร์ FCO-EK003)
ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ที่นครวาติกันประเทศที่เล็กที่สุดในโลก ชม 3 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก โคลอสเซี่ยม, หอเอนปิซ่า และหอไอเฟล เยือนดินแดนสุดแสนโรแมนติกบนเกาะเวนิส (Venice) พักสวิสดินแดนในฝันที่ลูเซิร์น (Lucerne) ขึ้นยอดเขาทิตลิส (Titlis) โดยกระเช้าลอยฟ้าทันสมัยระบบใหม่ล่าสุดหมุน 360 องศา รอบตัวเอง นั่งรถไฟด่วน TGV เข้าสู่ปารีส ตื่นตาตื่นใจกับพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) ที่ยิ่งใหญ่และงดงาม ช้อปปิ้งจุใจที่ปารีสมหานครแห่งแฟชั่น
กำหนดการเดินทาง 18 – 26 พ.ค., 1 – 9 มิ.ย. // 24 ส.ค. – 1 ก.ย. 2559

 
     
ประเทศ : ยุโรป, Italy-Switzerland
เมือง : Italy-Switzerland-France, Italy - Switzerland - France
ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
ราคา(เริ่มที่) : 75,900.-
รหัสทัวร์ : VCE-EK002
    

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปอิตาลี(เวนิส) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)(ทัวร์ VCE-EK002)
นำท่านเดินทางกับสายการบินเอมิเรตส์ (Emirate Airline) อันสุดหรู นำท่านเที่ยวเกาะเวนิส (Venice) อันสุดแสนโรแมนติก ชมมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก เต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่สวิตเซอร์แลนด์ แวะเที่ยวลูเซิร์น (Lucerne) เมืองยอดนิยม พาขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ่ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษีและในห้างใหญ่ใจกลางกรุงปารีส
กำหนดการเดินทาง 17-24, 18-25 พ.ค., 5-12,12-19,19-26 ก.ค.// 8-15,9-16,24-31 ส.ค.,30 ส.ค.-6 ก.ย. 2559

 
     
ประเทศ : ยุโรป, Italy-Switzerland
เมือง : Italy-Switzerland-France, Italy - Switzerland - France
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
ราคา(เริ่มที่) : 69,900.-
รหัสทัวร์ : VCE-EK002