Tel: (66) 2690-7008          Email: info@joytotheworld.co.th

HongKong 3 Day July-Oct16 (EK09)

ทัวร์ฮ่องกง กระเช้า นองปิง 360 3วัน2คืน (EK)

ไหว้เจ้าแม่กวนอิม หาดรีพลัสเบย์ วิคตอเรียพีค พระใหญ่เกาะลันเตา ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอ้าเล็ท ชม Avenue Of Star และการแสดงแสงสีเสียง Symphony Of Light ช้อปปิ้ง Lady Market มงก๊ก พักฮ่องกง 5 คืน **เมนูพิเศษ ซีฟูีด ที่หมู่บ้านชาวประมง Lei Yue Mn & ห่านย่างฮ่องกง

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ

BOOKING TOUR FORM