Tel: (66) 2690-7008          Email: info@joytotheworld.co.th

Delhi SXR-9W01

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย แคชเมียร์ อักรา ทัชมาฮาล 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินเจ็ท แอร์เวย์ (9W) (SXR-9W01)
• เยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลกเปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ “แคชเมียร์” • สัมผัสกับทุ่งราบผืนใหญ่ในอ้อมกอดหิมาลัย ตระการตากับดอกไม้นานาพรรณ • ชมความงามของ กุลมาร์ค & โซนามาร์ค ที่มีทุ่งหญ้าเขียวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบ • นำท่านนั่ง “เคเบิลคาร์” (รวมค่าขึ้นแล้ว) ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงาม • นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ (รวมค่าล่องเรือแล้ว) ที่สวยใสดุจกระจกสะท้อนความงามของท้องฟ้ากลางเทือกเขาหิมาลัย • ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่
กำหนดการเดินทาง
วันที่ 25 มิ.ย.-01 ก.ค./ 30 ก.ค.-05 ส.ค. 59
วันที่ : 16-22 ก.ค. 59 (วันหยุด วันอาสาฬหบูชา)
วันที่ : 12-18 ส.ค. 59 (วันหยุด วันแม่แห่งชาติ)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ 

BOOKING TOUR FORM