Tel: (66) 2690-7008          Email: info@joytotheworld.co.th

แพคเกจลาว ...สะบายดี หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน... โดยสายการบิน Air Asia FD (LPQ-PK01)

แพคเกจลาว สะบายดี หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน Maison Souvannaphoum Hotel โรงแรมหรูระดับ 4 ดาว สไตล์โคโลเนียล พิเศษ!!! Afternoon Tea และ จักรยานให้บริการฟรี สะดวกสบายด้วยบริการรถ รับ-ส่ง สนามบิน เดินทางท่องเที่ยวด้วยสายการบิน แอร์เอเชีย พร้อมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่องท่านละ 20 กก.

ทัวร์ลาว เที่ยวลาว มหัศจรรย์ AEC ลาว หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย FD (LPQ-FD01)
• ชมเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง • ตักบาตรข้าวเหนียว ยามเช้าและ ชมตลาดเช้า เมืองหลวงพระบาง • ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี • ช้อปปิ้ง ตลาดไนท์บาร์ซา สินค้าหัตถกรรม ผ้าทอ , เครื่องเงิน ศิลปะพื้นบ้นชาวลาว • ชมความงามน้ำตกหินปูน น้ำตกตาดกวางสี • ชม วัดเชียงทอง อัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว

     
   
     
ประเทศ : ลาว
เมือง : Luang Prabang
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ราคา(เริ่มที่) : 9,900.-
รหัสทัวร์ : FD (LPQ-FD01)
   

ทัวร์ลาว เที่ยวลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ PG (VTE-PG02)
• สุดคุ้ม... ชมเมืองหลวงใหม่ นครเวียงจันทน์ และ ชมเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง • นมัสการ วัดพระธาตุหลวง สัญลักษณ์สำคัญของประเทศลาว • ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติที่สวยงาม สมญานาม “กุ้ยหลินเมืองลาว” • ชมน้ำตกหินปูน น้ำตกตาดกวางสี • ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี • ช้อปปิ้ง ตลาดไนท์บาร์ซา สินค้าหัตถกรรม ผ้าทอ , เครื่องเงิน ท้องถิ่น • ตักบาตรข้าวเหนียว ยามเช้าและ ชมตลาดเช้า เมืองหลวงพระบาง • เที่ยวไม่เหนื่อย บินเข้าเวียงจันทน์ ออกหลวงพระบาง พักวังเวียง 1 คืน หลวงพระบาง 1 คืน

 
     
ประเทศ : ลาว
เมือง : Vientiane
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ราคา(เริ่มที่) : 14,900.-
รหัสทัวร์ : PG (VTE-PG02)
   

ทัวร์ลาว เที่ยวลาว หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ PG (LPQ-PG01)
• ชมเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง • ตักบาตรข้าวเหนียว ยามเช้าและ ชมตลาดเช้า เมืองหลวงพระบาง • ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี • ช้อปปิ้ง ตลาดไนท์บาร์ซา สินค้าหัตถกรรม ผ้าทอ , เครื่องเงิน ศิลปะพื้นบ้นชาวลาว • ชมความงามน้ำตกหินปูน น้ำตกตาดกวางสี • ชม วัดเชียงทอง อัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว
กำหนดการเดินทาง
วันที่: 07-09 พ.ค. 59
วันที่: 10-12 / 24-26 มิ.ย. 59

 
     
ประเทศ : ลาว
เมือง : Luang Prabang
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ราคา(เริ่มที่) : 13,900.-
รหัสทัวร์ : PG (LPQ-PG01)